2009-11-19 - Lower Sam Merrill/Echo Mountain, Zion/Sturtevant - otbmbc